Material divulgatiu
Zero greus i mortals

Campanya Zero greus i mortals amb Unió de Mútues

En Unió de Mútues ens hem sumat al pla de xoc contra els accidents greus i mortals, que ha impulsat el Ministeri de Treball i Economia Social a través del INSST, on el seu objectiu principal és promoure entorns de treball segurs, per a anar reduint progressivament la sinistralitat laboral fins a aconseguir una visió de zero morts en el treball.

Amb aquesta companyia pretenem informar-te sobre mesures preventives d’utilitat per a evitar les causes dels accidents amb major conseqüència de gravetat o mortalitat a Espanya.

Materials divulgatius

Guía de seguridad y salud en agricultura LI-250-ES/2022-01 Guía de seguridad y salud en agricultura LI-250-ES/2022-01 Descarregar
Riesgos graves o mortales por vuelco del tractor CA-961-ES-2022-01 Riesgos graves o mortales por vuelco del tractor CA-961-ES-2022-01 Descarregar
Riesgos graves o mortales en el tractor por contacto con partes moviles y atropellos CA-963-ES/2022-01 Riesgos graves o mortales en el tractor por contacto con partes moviles y atropellos CA-963-ES/2022-01 Descarregar
Riesgos graves y mortales derivados de labores agricolas CA-962-ES-2022-01 Riesgos graves y mortales derivados de labores agricolas CA-962-ES-2022-01 Descarregar
Riesgos graves o mortales en el tractor por contacto con partes móviles y atropellos VI-213-ES:2022-01 Riesgos graves o mortales en el tractor por contacto con partes móviles y atropellos VI-213-ES:2022-01 Veure vídeo
Riesgos graves o mortales por vuelco del tractor VI-214-ES/2022-01 Riesgos graves o mortales por vuelco del tractor VI-214-ES/2022-01 Veure vídeo
Riesgos graves y mortales derivados de labores agrícolas VI-215-ES/2022-01 Riesgos graves y mortales derivados de labores agrícolas VI-215-ES/2022-01 Veure vídeo
Guía de seguridad y salud en el sector ganadero LI-255-ES/2023-01 Guía de seguridad y salud en el sector ganadero LI-255-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector ganadero. Riesgo biológico CA-1028-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector ganadero. Riesgo biológico CA-1028-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector ganadero. Manipulación purines y trato con animales CA-1030-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector ganadero. Manipulación purines y trato con animales CA-1030-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector ganadero. Maquinaria, equipos y herramientas CA-1031-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector ganadero. Maquinaria, equipos y herramientas CA-1031-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector ganadero. Riesgo biológico (zoonosis) VI-226-ES:2023-01 Seguridad y salud en el sector ganadero. Riesgo biológico (zoonosis) VI-226-ES:2023-01 Veure vídeo
Seguridad y salud en el sector ganadero. Manipulación de purines y trato con animales VI-227-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector ganadero. Manipulación de purines y trato con animales VI-227-ES/2023-01 Veure vídeo
Seguridad y salud en el sector ganadero. Trabajo con maquinaria, equipos y herramientas VI-228-ES:2023-01 Seguridad y salud en el sector ganadero. Trabajo con maquinaria, equipos y herramientas VI-228-ES:2023-01 Veure vídeo
Guía de seguridad y salud en el sector pesquero LI-254-ES/2023-01 Guía de seguridad y salud en el sector pesquero LI-254-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector pesquero. Atrapamientos, aplastamientos y golpes CA-1012-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector pesquero. Atrapamientos, aplastamientos y golpes CA-1012-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector pesquero. Caídas a distinto nivel CA-1013-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector pesquero. Caídas a distinto nivel CA-1013-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector pesquero. Exposición a temperaturas extremas CA-1014-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector pesquero. Exposición a temperaturas extremas CA-1014-ES/2023-01 Descarregar
Seguridad y salud en el sector pesquero. Atrapamientos, aplastamientos y golpes VI-221-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector pesquero. Atrapamientos, aplastamientos y golpes VI-221-ES/2023-01 Veure vídeo
Seguridad y salud en el sector pesquero. Exposición a temperaturas extremas VI-222-ES:2023-01 Seguridad y salud en el sector pesquero. Exposición a temperaturas extremas VI-222-ES:2023-01 Veure vídeo
Seguridad y salud en el sector pesquero. Caídas a distinto nivel VI-223-ES/2023-01 Seguridad y salud en el sector pesquero. Caídas a distinto nivel VI-223-ES/2023-01 Veure vídeo
Atrapamientos y aplastamientos Atrapamientos y aplastamientos Descarregar
Uso seguro carretillas elevadoras LI-251-ES-2022-01 Uso seguro carretillas elevadoras LI-251-ES-2022-01 Descarregar
Accidentes no traumaticos En tu trabajo CA-926-ES-2022-01 Accidentes no traumaticos En tu trabajo CA-926-ES-2022-01 Descarregar
Accidentes no traumaticos Dia a dia CA-925-ES-2022-01 Accidentes no traumaticos Dia a dia CA-925-ES-2022-01 Descarregar
Para ti que trabajas sobre cubiertas Para ti que trabajas sobre cubiertas Descarregar
Trabajo sobre cubiertas paso a paso CA-924-ES-2022-01 Trabajo sobre cubiertas paso a paso CA-924-ES-2022-01 Descarregar
Introduccion campaña cero graves y mortales Introduccion campaña cero graves y mortales Descarregar
Cartel cero graves y mortales Cartel cero graves y mortales Descarregar
Plan de choque contra accidentes mortales en la agricultura Plan de choque contra accidentes mortales en la agricultura Descarregar
Recomendaciones generales construcción-INSST Recomendaciones generales construcción-INSST Descarregar
Calendario Oleadas de sensibilización-Plan de choque Calendario Oleadas de sensibilización-Plan de choque Descarregar
Plan de choque siniestralidad laboral Plan de choque siniestralidad laboral Descarregar

Més materials divulgatius

Prevenció de Riscos Laborals

En aquesta secció t'oferim material divulgatiu per a treballadors i empreses sobre factors de risc que poden derivar en accidents o malalties professionals.

Veure materials
CAE Coordinació d'Activitats Empresarials

Unió de Mútues, dins del marc del Pla General d'Activitats Preventives 2023, ha llançat una sèrie de publicacions divulgatives en matèria de Coordinació d'Activitats Empresarials (CAE).

Veure materials
Seguretat viària

Et facilitem informació sobre les diferents campanyes de Seguretat viària, dins del marc del Pla General d'Activitats Preventives 2022.

Veure materials

Reels

Campanya ‘Zero Greus i Mortals’: Unió de Mútues lluita per la seguretat laboral en el sector primari

Saber més