Material divulgatiu
Prevenció de Riscos Laborals

Prevenció de Riscos Laborals

En el desenrotllament de les activitats laborals ens trobem amb factors de risc que poden derivar en accidents o malalties professionals d’efecte negatiu tant per a qui ho patix com per a les persones del seu entorn. És important adoptar mesures per a previndre i minimitzar els seus efectes.

En esta secció t’oferim material divulgatiu per a treballadors i empreses.

Els nostres consells

Sabies que l’ús del telèfon mòbil pot produir cervicalgies?

Ens passem hores mirant la pantalla del nostre telèfon mentre el subjectem amb la mà. Aquesta posició suposa una càrrega per a les nostres cervicals i acaba per castigar-les. Descobreix les nostres recomanacions per prevenir aquest dolor.

Saber més

Materials divulgatius

Previene tus ojos CA-1093-ES/2024-01 Previene tus ojos CA-1093-ES/2024-01 Descarregar
EPIS botas EPIS botas Descarregar
EPIS cascos EPIS cascos Descarregar
EPIS gafas EPIS gafas Descarregar
EPIS guantes EPIS guantes Descarregar
Protecciones individuales Protecciones individuales Descarregar
Protege tus manos cuatro guantes Protege tus manos cuatro guantes Descarregar
Protege tus oídos tapón Protege tus oídos tapón Descarregar
Protege tus pies Protege tus pies Descarregar
Protege tus ojos: soldadura Protege tus ojos: soldadura Descarregar
Protege tus oídos tapón y cascos Protege tus oídos tapón y cascos Descarregar
Protege tus vías respiratorias Protege tus vías respiratorias Descarregar
Riesgos Psicosociales y TME 1 Riesgos Psicosociales y TME 1 Descarregar
Riesgos Psicosociales y TME 2 Riesgos Psicosociales y TME 2 Descarregar
TME en población infantil y juvenil TME en población infantil y juvenil Descarregar
La herencia de la Seguridad en los TME La herencia de la Seguridad en los TME Descarregar
Seguridad y TME en la educacion Seguridad y TME en la educacion Descarregar
Prevención Futuras generaciones AUSTRIA Prevención Futuras generaciones AUSTRIA Descarregar
Prevención Futuras generaciones FINLANDIA Prevención Futuras generaciones FINLANDIA Descarregar
Prevención Futuras generaciones II Prevención Futuras generaciones II Descarregar
Prevención de TME en centros educativos Prevención de TME en centros educativos Descarregar
Generaciones futuras y los TME Generaciones futuras y los TME Descarregar
Teletrabajo factores de riesgos relacionados psicosociales positivos Teletrabajo factores de riesgos relacionados psicosociales positivos Descarregar
Teletrabajo factores de riesgos relacionados psicosociales negativos Teletrabajo factores de riesgos relacionados psicosociales negativos Descarregar
Teletrabajo factores de riesgos relacionados organizacion trabajo Teletrabajo factores de riesgos relacionados organizacion trabajo Descarregar
Teletrabajo factores de riesgos relacionados con el sedentarismo Teletrabajo factores de riesgos relacionados con el sedentarismo Descarregar
Teletrabajo factores de riesgos relacionados con el entorno Teletrabajo factores de riesgos relacionados con el entorno Descarregar
Teletrabajo ¿Cómo definimos el trabajo? Teletrabajo ¿Cómo definimos el trabajo? Descarregar
Teletrabajo factores ergonómicos y posturales Teletrabajo factores ergonómicos y posturales Descarregar
Teletrabajo principales factores de riesgo Teletrabajo principales factores de riesgo Descarregar
Teletrabajo evaluación de riesgos Teletrabajo evaluación de riesgos Descarregar
Bienestar físico. Prevención de los TME Bienestar físico. Prevención de los TME Descarregar
Cervicalgias asociadas al uso de dispositivos móviles Cervicalgias asociadas al uso de dispositivos móviles Descarregar
Cuida tu espalda en tres pasos Cuida tu espalda en tres pasos Descarregar
Movimientos repetitivos Movimientos repetitivos Descarregar
Salud postural. Guía de ejercicios Salud postural. Guía de ejercicios Descarregar
Prevenir los TME Prevenir los TME Descarregar
Fichas escuela espalda – Manejo de cargas Fichas escuela espalda – Manejo de cargas Descarregar
Fichas escuela espalda – Puesto de trabajo de pie Fichas escuela espalda – Puesto de trabajo de pie Descarregar
Fichas escuela espalda – Puesto de trabajo sentado Fichas escuela espalda – Puesto de trabajo sentado Descarregar
Salud postural al volante – Guía de ejercicios para conductores de coches Salud postural al volante – Guía de ejercicios para conductores de coches Descarregar
Salud postural al volante– Guía de ejercicios para conductores de camiones Salud postural al volante– Guía de ejercicios para conductores de camiones Descarregar
Salud postural – Guía de ejercicios residencias de ancianos Salud postural – Guía de ejercicios residencias de ancianos Descarregar
Cartel ejercicios dorsales Cartel ejercicios dorsales Descarregar
Cartel ejercicios lumbares Cartel ejercicios lumbares Descarregar
Cervicalgias asociadas al uso de móviles Cervicalgias asociadas al uso de móviles Descarregar
Trabajo sentado Trabajo sentado Descarregar
Manejo de cargas Manejo de cargas Descarregar
Salud postural Salud postural Descarregar
Apaguemos bien el fuego Recomendaciones de uso de los medios de extincion externo Apaguemos bien el fuego Recomendaciones de uso de los medios de extincion externo Descarregar
Primeros auxilios Primeros auxilios Descarregar
Manual de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica Manual de primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar básica Descarregar
Primeros auxilios – Trabajos en almacén Primeros auxilios – Trabajos en almacén Descarregar
Recomendaciones uso del botiquín Recomendaciones uso del botiquín Descarregar
Manejo de herramientas portátiles, manuales, eléctricas, neumáticas CA-1123-ES/2024-01 Manejo de herramientas portátiles, manuales, eléctricas, neumáticas CA-1123-ES/2024-01 Descarregar
Carretillas elevadoras, atropellos, choques y golpes CA-1048-ES/2023-01 Carretillas elevadoras, atropellos, choques y golpes CA-1048-ES/2023-01 Descarregar
Mantener siempre las herramientas ordenadas Mantener siempre las herramientas ordenadas Descarregar
No utilizar herramientas en mal estado No utilizar herramientas en mal estado Descarregar
Utilizar siempre la herramienta adecuada para cada tipo de trabajo Utilizar siempre la herramienta adecuada para cada tipo de trabajo Descarregar
Mantener las máquinas en condiciones de uso Mantener las máquinas en condiciones de uso Descarregar
Caídas de personas al mismo nivel CA-1122-ES/2024-01 Caídas de personas al mismo nivel CA-1122-ES/2024-01 Descarregar
Caídas de personas al mismo nivel CA-1122-ES/2024-01 Caídas de personas al mismo nivel CA-1122-ES/2024-01 Descarregar
Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Declaración de la OIT CA-1027-ES-2023-01 Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Declaración de la OIT CA-1027-ES-2023-01 Descarregar
Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Entorno seguro y saludable CA-1024-ES-2023-01 Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Entorno seguro y saludable CA-1024-ES-2023-01 Descarregar
Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Entornos de trabajo seguros y saludables CA-1029-ES-2023-01 Día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo. Entornos de trabajo seguros y saludables CA-1029-ES-2023-01 Descarregar
La seguridad en la empresa es tarea de todos La seguridad en la empresa es tarea de todos Descarregar
Mantener el vestuario limpio Mantener el vestuario limpio Descarregar
Mantener las instalaciones limpias es cosa de todos Mantener las instalaciones limpias es cosa de todos Descarregar
Orden y limpieza en el puesto de trabajo Orden y limpieza en el puesto de trabajo Descarregar
Subir y bajar de la moto Subir y bajar de la moto Descarregar
Subir y bajar escaleras Subir y bajar escaleras Descarregar
Subir y bajar persianas Subir y bajar persianas Descarregar
Caídas al mismo nivel Caídas al mismo nivel Descarregar
Productos fitosanitarios Productos fitosanitarios Descarregar
Productos químicos de limpieza Productos químicos de limpieza Descarregar
Cuando trabajes con productos químicos – Completa Cuando trabajes con productos químicos – Completa Descarregar
Disolventes Disolventes Descarregar
Sector Sanitario. Evita caídas y resbalones. FI-055-ES-2023-01 Sector Sanitario. Evita caídas y resbalones. FI-055-ES-2023-01 Descarregar
Prevención de riesgos. Sector hostelería CA-977-ES/2022-01 Prevención de riesgos. Sector hostelería CA-977-ES/2022-01 Descarregar
Bienestar emocional. Sector hostelería CA-978-ES/2022-01 Bienestar emocional. Sector hostelería CA-978-ES/2022-01 Descarregar
Recolección de la aceituna. Sector del aceite Recolección de la aceituna. Sector del aceite Descarregar
Laboratorio. Riesgos y medidas preventivas. Laboratorio. Riesgos y medidas preventivas. Descarregar
Ojo con las quemaduras. Personal de cocina de comedores escolares Ojo con las quemaduras. Personal de cocina de comedores escolares Descarregar
Trastornos musculoesqueléticos en talleres de automoción Trastornos musculoesqueléticos en talleres de automoción Descarregar
Manejo de cargas y piezas voluminosas. Sector cristalería Manejo de cargas y piezas voluminosas. Sector cristalería Descarregar
Recomendaciones al personal de panadería Recomendaciones al personal de panadería Descarregar
Recomentaciones al personal de jugueterías Recomentaciones al personal de jugueterías Descarregar
Recomendaciones para mujeres embarazadas en trabajos administrativos Recomendaciones para mujeres embarazadas en trabajos administrativos Descarregar
Recomendaciones para mujeres embarazadas en trabajos de limpieza Recomendaciones para mujeres embarazadas en trabajos de limpieza Descarregar
Consejos de podado Consejos de podado Descarregar
En trabajos de limpieza En trabajos de limpieza Descarregar
Consejos de seguridad para empleados de una gasolinera Consejos de seguridad para empleados de una gasolinera Descarregar
Consejos de seguridad para empleados de parking Consejos de seguridad para empleados de parking Descarregar
Salud postural al volante – Guía de ejercicios para conductores de camiones Salud postural al volante – Guía de ejercicios para conductores de camiones Descarregar
Recolección. Sector citrícola Recolección. Sector citrícola Descarregar
Tría y encajado. Sector citrícola Tría y encajado. Sector citrícola Descarregar
Volcado, paletizado y flejado. Sector citrícola. Volcado, paletizado y flejado. Sector citrícola. Descarregar
Vendimia. Sector vitivinícola Vendimia. Sector vitivinícola Descarregar
Recolección de la aceituna. Sector del aceite Recolección de la aceituna. Sector del aceite Descarregar
Almazara. Elaboración del aceite Almazara. Elaboración del aceite Descarregar
Hábitos saludables en trabajos por turnos Hábitos saludables en trabajos por turnos Descarregar
Hábitos saludables en trabajos de limpieza de edificios Hábitos saludables en trabajos de limpieza de edificios Descarregar
Guía cooperativas sector agrícola Guía cooperativas sector agrícola
Guía de seguridad y salud en el sector de hostelería Guía de seguridad y salud en el sector de hostelería
Guía de seguridad y salud en talleres de reparación de automóviles Guía de seguridad y salud en talleres de reparación de automóviles
Guía de seguridad y salud en el sector panadero y pastelero Guía de seguridad y salud en el sector panadero y pastelero
Guía de seguidad y salud en oficinas Guía de seguidad y salud en oficinas
Guía de seguridad y salud en centros educativos Guía de seguridad y salud en centros educativos
Guía de seguridad y salud en el sector carnicería-charcutería Guía de seguridad y salud en el sector carnicería-charcutería
Guía seguridad y salud en el pequeño comercio Guía seguridad y salud en el pequeño comercio
Manual de prevención de riesgos laborales en el sector Peluquería Manual de prevención de riesgos laborales en el sector Peluquería
Guía de información práctica para procesos que generen polvo respirable de sílice cristalina Guía de información práctica para procesos que generen polvo respirable de sílice cristalina

Més materials divulgatius

CAE Coordinació d'Activitats Empresarials

Unió de Mútues, dins del marc del Pla General d'Activitats Preventives 2023, ha llançat una sèrie de publicacions divulgatives en matèria de Coordinació d'activitats Empresarials (CAE).

Veure materials
Zero greus i mortals

En aquesta campanya et volem ajudar amb informació i consells, per a reduir a zero el risc de patir accidents greus i mortals.

Veure materials
Seguretat viària

Et facilitem informació sobre les diferents campanyes de Seguretat viària, dins del marc del Pla General d'Activitats Preventives 2022.

Veure materials